fbpx

PRY1

bulbul
in the woods

ห้องสมุดที่ชวนให้ทุกคนมาพักผ่อนด้วยการอ่านหนังสือในบรรยากาศที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ พร้อมสร้างการอ่าน ให้เป็นกิจกรรมของทุกคนในครัว ที่นำไปสู่การชวนพูดคุยกัน ถึงเรื่องที่อ่าน และบทสนทนาที่สืบเนื่องจากหนังสือแต่ละเล่ม

bulbul in the woods ต้อนรับคนอ่านด้วยหนังสือหลายประเภท อย่างเช่นหนังสือที่จะทำให้คนอ่านได้รู้จักธรรมชาติมากขึ้น หนังสือแนวไลฟ์สไตล์และท่องเที่ยวที่ทำให้การพักผ่อนมีมิติมากขึ้น หนังสือเกี่ยวกับศิลปะที่ช่วยเติมสุนทรีในวันว่าง และหนังสือนิทานที่ช่วยให้เด็กๆ สนุกกับการอ่าน ทั้งยังสามารถซึมซับบรรยากาศการอ่านไปพร้อมๆ ดื่มด่ำไปกับความร่มรื่นของธรรมชาติที่แวดล้อมห้องสมุด