fbpx

PRY1

WHERE NATURE
MEANS LEISURE

จากความตั้งใจที่เริ่มหยั่งรากลงในแผ่นดินผืนนี้มาตั้งแต่หลายสิบปีก่อนเป็นความตั้งใจที่จะปกป้องรักษาผืนป่าที่อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไว้ให้คงความสมบูรณ์มากที่สุด

จนถึงทุกวันนี้ ความตั้งใจเมื่อแรกเริ่มเติบโตและแตกกิ่งก้านแผ่ขยายจนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนให้เป็นรีสอร์ตขนาด 34 ห้องพัก ที่สร้างขึ้นโดยคงพื้นฐานของความตั้งใจเดิมไว้ นั่นคือการคงความเป็นธรรมชาติของพื้นที่นี้

PRY1 จึงเป็นรีสอร์ตที่ไม่เพียงแต่ผู้เข้าพักจะได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ แต่ยังใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อทำให้การพักผ่อนที่นี่และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติหลอมรวมเป็นความหมายเดียวกัน ‘where nature means leisure’